Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen op 2 juli 1969.
Memorandum van de Europese Commissie inzake de coördinatie van de economische politiek en de monetaire samenwerking in de Gemeenschap.
1. De CoCo is het eens met het gestelde in de nota van Financiën dat voor een nauwere coördinatie van het economisch beleid een harmonisering van de beleidsdoelstellingen op de middellange termijn noodzakelijk is.
2. T.a.v. het communautair mechanisme voor monetaire samenwerking is ingestemd met de conclusies van Financiën dat verlening van kredieten op korte termijn kan door een onderling akkoord tussen de Centrale Banken van de zes. Verder dient art. 108 van het EEG-verdrag operationeel gemaakt te worden, dat voorziet in onderlinge steun, vooraleer er steun wordt gevraagd bij het IMF.
Zie ook