Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusie van de vergadering van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen op 8 september 1969. Besproken is:
- Toetredingsverzoeken.
- EEG-Joegoslavië.
- Gemeenschappelijke Handelspolitiek.
- Ontwikkelingen betreffende de Internationale Tarweovereenkomst.
- Gemeenschappelijk beleid voor tabak.
- Verevening van de opbrengsten van douanerechten.
- Israël.