Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen op 18 nov. 1969. Besproken is:
- Heroriëntering Landbouwbeleid.
De CoCo was unaniem van mening dat de huidige moeilijkheden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zodanig zijn, dat een koerswijziging geboden is, o.m. met het oog op de gevaarlijke handelspolitieke conflicten die thans dreigen. De vrij algemeen aanvaarde analyse die het plan-Mansholt geeft laat duidelijk zien, dat het in de praktijk niet mogelijk is gebleken door het markt- en prijsbeleid tegelijk het aanbod te reguleren én de boer een voldoende inkomen te verschaffen. Ook in andere lidstaten breekt het besef door dat het huidige politiek niet ongewijzigd kan worden voortgezet.
Verder:
- Groenten- en fruitvoorstellen.
- De Financiering van de Gemeenschappen.
- Uitbreiding der parlementaire bevoegdheden.