Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Crisis in de Europese Gemeenschappen.
Luns heeft in Aken een ontmoeting gehad met Duits ambtgenoot Schröder en in Parijs met Couve de Murville.
Schröder was met de Italianen overeengekomen dat beide regeringen zich zouden verzetten tegen aantasting van de structuur van het EEG-verdrag en de instellingen. Ook zou de Duitse regering zich verzetten tegen een regeling tussen de lidstaten die later door de EEG-raad zou moeten worden bekrachtigd.
Tegenover Couve de Murville had Luns gezegd dat de Nederlandse regering onder geen beding akkoord zou gaan met de aantasting van het EEG-verdrag. Couve liet doorschemeren bezwaar te maken tegen het streven van de Commissie om uit te groeien tot een supranationale regering.
Volgens Luns was het De Gaulle die het bevel had gegeven om de besprekingen op 30 juni af te breken. Enkele Franse ministers (Giscard en Pisani) zouden ongelukkig zijn met het verloop.