Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Goedkeuring van het Europees Sociaal Handvest (Ontwerp Rijkswet)
Een aantal punten uit het Europees Sociaal Handvest wordt besproken, zoals het stakingsrecht.