Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00175
14-04-1967
Samenvatting
3 c. Voorbereidingen fusie der Europese executieven.
Luns deelt mede dat prof. Hallstein op aandringen van de Fransen zal vertrekken. Dit moet op een zo eervol mogelijke manier gebeuren.