Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
9. Associatie van Suriname met de EEG (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 10 mei 1961, nr. 69230, met bijlagen).
Voorbereiding op de indiening van het associatievoorstel van Suriname met de EEG. Er wordt gepleit voor het aanstellen van een Surinamer als hoofd van de delegatie.