Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. EEG en conjunctuurpolitiek.
EEG-commissielid Marjolin is op bezoek geweest en hij heeft een bespreking met de ministers Witteveen en Andriessen gehad over de conjunctuurpolitiek van de EEG-landen.