Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00207
11-11-1960
Samenvatting
Codebericht (13077) afkomstig van de Nederlandse ambassadeur in de Bondsrepubliek.
Vredenburch geeft een tekst weer die hij aan staatssecretaris Carstens heeft gegeven.
De Nederlandse regering is bereid te onderzoeken of de Europese Gemeenschappen door de volgende maatregelen versterkt kunnen worden; nauwere samenwerking tussen de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel en beperking van de taken van de Europese Commissie tot het uitvoeren van de Verdragen van Rome.
Carstens gaf hierop het commentaar dat hij achter fusie stond, maar dat er in de Bondsrepubliek nog geen overeenstemming bestond. Voorkomen moet worden dat de Fransen de fusie gebruiken om hun plannen door te zetten. Het lijkt Carstens aannemelijker dat de fusie in 1962 doorgezet kan worden.
De Duitse leden van de Europese Commissie hadden begrepen dat zij hun taak moesten beperken tot de uitvoering van de Verdragen van Rome.