Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00211
16-1-1961
Samenvatting
Luns zendt een minuut naar de PV te Brussel om zijn besluit toe te lichten over het Nederlandse initiatief voor de fusie van de executieven.
I.v.m. het verlopen van verschillende termijnen van benoemingen in de executieven, is Luns van mening dat de datum voor het besluit tot de fusie voor het einde van 1961 zou moeten vastliggen. Luns stelt voor het volgende te doen; het punt van de fusie wordt op de agenda voor de volgende raadsvergadering gezet, De EEG-commissie en de Euratom-commissie zullen worden uitgelokt een concreet voorstel voor de fusie in te dienen.