Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00214
13-4-1961
Actoren
Nota
Samenvatting
Op 21-03-1961 werd een besloten vergadering gehouden van de Raad met de voorzitters van de Commissie van de EEG en van Euratom. Hier werd ingegaan op het Nederlandse fusievoorstel van 23 januari. Hier werd vastgesteld dat lidstaten of de Commissie(s) een voorstel tot de herziening van de verdragen kunnen indienen en dat de bestudering van het vraagstuk door de Raden niet uitsluit dat deze kwestie door andere instanties in behandeling worden genomen.