Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Linthorst Homan geeft verslag van het raadsdebat van de EEG en Euratom over het Nederlandse procedurevoorstel voor fusie van de drie executieven. Tegenstanders opperden juridische bezwaren, omdat alle drie de verdragen eigen procedures kennen voor verdragswijziging. Spaak vroeg Nederland voor alle drie de verdragen concrete wijzigingen in te dienen. Spaak waarschuwt dat Nederland door alles of niets te spelen in Parijs, de integratie juist kan belemmeren. Linthorst Homan stelt voor de Nederlandse procedure nog eens te bespreken in Den Haag.