Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
In dit telegram wordt verslag gedaan van een bespreking ter voorbereiding van het rapport dat de permanente vertegenwoordigers over de fusie der executieven moeten uitbrengen. Er was een aantal problemen dat naar voren kwam.
- De 'implantatie' van de instellingen.
- Locatie voor het Assemblee, het Europees Parlement en het Hof van Justitie.
- Datum indiening van het rapport van de permanente vertegenwoordigers.