Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00235
13-02-1964
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum van de directeur-generaal voor de Europese Samenwerking aan minister Luns over de consequenties van de fusie van de executieven voor Luxemburg. Het memorandum heeft betrekking op de zetelkwestie. De DGES doet voorstellen om Luxemburg te compenseren voor het verdwijnen van de Hoge Autoriteit uit dat land.