Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota gericht aan minister Luns. Spaak heeft kritiek gehad in de Belgische ministerraad omdat hij het Nederlandse standpunt omtrent het aantal leden in de executieven onvoldoende heeft gesteund. Volgens Bertrand kan Luns op de volgende Raadszitting op steun van Belgische kant rekenen.