Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00011
07-11-1959
Actoren
Nota
Samenvatting
Nota over het door Nederland te voeren beleid t.a.v. de problemen verband houdende met het streven naar de Europese Economische Associatie .
Frankrijk, en in mindere mate ook Italiƫ en Duitsland, voeren een exclusieve politiek inzake Europese integratie, daar waar Nederland een veel inclusievere benadering voorstaat. Nederland streeft om politieke en economische redenen naar een zo snel mogelijke associatie van de EEG met de overige OEES-landen (zo liberaal mogelijke economische politiek essentieel voor Nederlandse economie). De door Nederland te volgen gedragslijn inzake associatie op eerstkomende Raad van de EEG: weg naar associatie openhouden, geen maatregelen mogen genomen worden die een storend effect op het streven naar associatie kunnen hebben of die het bestaan van de OEES bedreigen, forse stap vooruit moet gezet worden op weg naar het mondiale liberalisme. Met betrekking tot handelspolitiek heeft Europese Commissie nieuwe voorstellen gedaan waarin een passage over onderontwikkelde landen. De Commissie wil een voorstel doen aan de VS en het Verenigd Koninkrijk voor een Atlantische samenwerking met het doel onderontwikkelde landen te steunen.

N.B. op 9 nov. naar REA gezonden.