Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Aanvullende nota van DIE van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor de Ministerraad betreffende associatiepolitiek van de EEG m.b.t. Afrika.

Nieuwe ontwikkelingen (eisen UK in onderhandelingen met EEG, gegevens over franczone, VS-standpunt inzake preferenties) versterken eerder door Nederland ingenomen standpunt inzake nieuwe associatieregeling. Nederland is tegen sterk preferentieel handelspolitiek element en wil in december nog geen definitieve besluiten terzake nemen. I.v.m. toetreding van UK en positie van gemenebestlanden stelt Nederland zich op het standpunt dat alle preferenties geleidelijk moeten verdwijnen. Verder is het noodzakelijk de franc-zone regeling in EEG-verband aan de orde te stellen. Het betreft een politiek en psychologisch onaantrekkelijk en economisch ongezond systeem, waarvan Frankrijk wil dat de EEG het overneemt.