Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies van de Commissie voor Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden van de SER.

Betreft een aanvullend advies inzake een nieuwe associatieregeling met de landen overzee. Op 14/03/1962 bracht ISEA haar eerste advies uit. De Cie. pleitte hierin voor afschaffing van de tariefpreferenties tussen EEG en geassocieerde landen en wel voor de (tropische) producten die niet direct concurreren met producten uit de EEG. Het standpunt van de Cie. werd mede bepaald doordat de associatie zich zal moeten passen in het kader van een mondiale hulpverlening aan alle onderontwikkelde gebieden.
Daarom dat de ISEA haar teleurstelling uitspreekt over het feit dat de preferenties niet worden afgeschaft. Dat neemt niet weg dat mondiale hulpverlening onze aandacht moet (blijven) hebben. De Cie. stelt voor een verbinding te leggen tussen het Amerikaanse Punta el Esteprogramma voor Latijns-Amerika en het ontwikkelingsfonds van de EEG.
Verder vindt de Cie. dat bedrijven vrij moeten zijn zich te vestigen in de geassocieerde Afrikaanse landen. De Cie. wil af van het systeem van 'tied loans' en vindt dat de EEG hiervoor in internationaal verband moet ijveren.