Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
10. Eerste rapport van de studiegroep voor een Europese Douane-Unie (EZ).

Dit is begin 1948 een informele studiegroep van Nederlandse en Belgische ambtenaren en deskundigen, in Den Haag aangestuurd vanuit Economische Zaken. Van Tuyll vraagt zich af of publicatie van dit verslag wel gewenst is nu de betrokken regeringen niet officieel gekend zijn in de besprekingen en in het rapport. De REA besluit het rapport alleen ter vertrouwelijke kennisneming aan de Eerste en Tweede Kamer te sturen.

NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (4): 337
Zie ook