Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2b. Aanwijzing ministers voor Benelux-commissie inzake handelspolitieke en monetaire vraagstukken.

Anders dan de REA had gedacht toen deze Hirschfeld opdracht gaf zich over de samenstelling van de commissie te buigen, vaardigden de Belgen ministers uit. Nederland kon daarop, zo meende de REA, niet volstaan met ambtelijke specialisten, maar diende eveneens met ministers politiek aanwezig te zijn. Naast Lieftinck en Van den Brink, claimt en krijgt Mansholt een zetel.
Zie ook