Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
10. Verslag besprekingen in de OEEC (OEES).

De OEES-landen hebben moeite het onderling eens te worden over de verdeling van de middelen uit de Marshall Hulp. Daarnaast dringen de Amerikanen aan op een spoedige vrijmaking van het intra-Europese handelsverkeer tussen de deelnemers aan de OEES. Bij monde van Lieftick is Nederland hiervan een voorstander. Hij meent dat "het Europese verkeer moet worden bevrijd van de kluisters van het bilateralisme". Ook Stikker is de mening toegedaan dat multilateralisatie dient te worden nagestreefd. Hij is daarom voorstander van Britse plannen in die richting.