Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Ingekomen stukken en mededelingen. Verslag van de regeringscommissaris (Hirschfeld) dd. 22-08-1949 m.b.t. besprekingen te Parijs over de verdeling van de Marshall Hulp, 18-21 augustus 1949.

De onopgeloste financieel-monetaire kwestie met België heeft zich ontwikkeld tot een sta-in-de-weg voor de totstandkoming van de Benelux. E.e.a. wordt nog eens negatief beïnvloed door een geschil omtrent de verdeling van Amerikaanse dollars in het kader van de Marshall Hulp binnen de OEES. Het toewijzen van extra dollars aan België (waarvoor de Belgen zich sterk hebben gemaakt) gaat ten koste van de dollars die Nederland tegemoet mag zien. Een keuze voor nationale belangen in de OEES wordt zo een obstakel voor samenwerking in de Benelux.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (73): 33 (1)