Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6. Vrijmaking van het intereuropees verkeer (en aanverwante vraagstukken) (BuZa, VW en Fin.)

Holtrop heeft n.a.v. een Frans memorandum inzake liberalisatie in de economische en financiƫle samenwerking een nota geschreven aan de REA waarin hij liberalisatie van het intra-Europese handelsverkeer bepleit, gekoppeld aan "een stelsel van multilateralisatie" (van trekkingsrechten voor dollars). Dit tegen de achtergrond van de devaluatie van de gulden per 01-11-1949. Zijn voorstel beoogt de gezondmaking van de internationale financiƫle en handelspolitieke verhoudingen. Stikker steunt Holtrop in zijn plan en meent dat een Nederlands initiatief langs deze weg goodwill zal opleveren in Washington - en gunstig zal uitpakken voor de Marshall Hulp als zodanig. Hirschfeld krijgt opdracht e.e.a. nader uit te werken.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (73): 33 (1)
en DOSS. 351.81