Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Vrijmaking en multilateralisatie van het Europees Verkeer (BuZa).

Hirschfeld heeft een voorstel voor een Nederlands memorandum inzake liberalisatie van het Europese verkeer opgesteld. Lastig kernpunt daarin is het inrichten van de bijbehorende deviezenstromen. Van den Brink geeft aan dat het voorstel past in het Franse streven naar vrijmaking van het verkeer met 50% en met de Amerikaanse wensen inzake verdergaande Europese samenwerking. Hirschfeld wenst terzake overleg met Belgiƫ te voeren teneinde met een Benelux-standpunt te komen. Hij verwacht dat de Britten niet zullen willen deelnemen in het voorgestelde regime. Besloten wordt het memorandum eerst in Benelux-verband aan de orde te stellen, voordat het In Parijs wordt ingebracht in het kader van de Marshall-onderhandelingen.