Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Verslag van de vergadering van de Consultative Group of Ministers en van de Council der OEEC (BuZa).

N.a.v. een brief van Spierenburg aan de REA van 04-02-1950 gaat de REA accoord met het voorstel Duitsland te betrekken bij de kwestie rondom het afschaffen van invoerrechten. Voorbeeld is de geopperde Fibenel constructie. Een echte betalingsunie lijkt op korte termijn niet bereikbaar. Nederland wil overigens de tijdelijkheid van e.e.a. bepleiten en er tevens voor waken dat Duitse arbeiders vrije toetreding krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.