Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Stand van zaken m.b.t. de Europese Betalingsunie.

Buitengewone vergadering van de REA. De Amerikanen hebben laten doorschemeren de 'initial aid' aan Nederland te reduceren, indien Nederland zich verzet tegen liberalisatie van het Europese betalingsverkeer en niet wenst toe te treden tot de EBU. Besloten wordt een liberalisatie tot 60% toe te staan en het overleg inzake de EBU voort te zetten.