Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Voorbereidende besprekingen voor de ministersconferentie Benelux.

Bij de aandacht die er is geweest voor de EBU en het Plan Schuman, is de voortgang van de gesprekken in Benelux-verband er enigszins bij ingeschoten. Met name de EBU heeft echter ook consequenties voor de regelingen in Benelux-verband. De algemene economische, financiële en sociale politiek, alsmede de landbouwpolitiek, in de deelnemende landen dient nader te worden afgestemd. Nederland wil België ertoe trachten te bewegen de Nederlandse standpunten inzake liberalisatie van het handelsverkeer, zoals besproken in EBU-verband, over te nemen. De verschillen in monetair beleid / monetaire positie t.o.v. de dollar spelen Nederland en België nog steeds parten. Om die reden wil Lieftinck voor Nederland escape-clausules inbouwen in de Benelux-afspraken. Op de aanstaande Benelux-conferentie zal in ieder geval een beslissing moeten worden genomen over een unieverdrag.