Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Plan voor de integratie van de Europese landbouw.

N.a.v. brief Mansholt dd. 29-09-1950 bespreekt de REA het Plan Mansholt voor de landbouwintegratie. Dit is de tweede versie. Hij is in deze versie tegemoet gekomen aan de geuite bezwaren inzake het prijspeil. Zijn plan moet door het vaststellen van Europese prijzen voor landbouwprodukten en het instellen van beperkingen t.a.v. import van landbouwprocukten uit Canada en de USA garanties bieden tegen 'concurrentie door economische of sociale dumpling van buiten', zoals Lieftinck het uitdrukt. De bedoeling is langs deze weg de landbouwproduktie en -productiviteit aan te jagen en de nationale protectie in de intra-Europese landbouw af te breken. Lieftinck en (vooral) Van den Brink zien weinig in de voorstellen, die ingaan tegen de gedachte van het Plan Stikker. De REA besluit het plan in een volgende vergadering nader te bespreken.