Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6. Verslag van de besprekingen van de Ministeriële Council der OEEC te Parijs, gehouden op 26 en 27 oktober 1950.

In OEES-verband heeft Nederland zich van de overige leden geïsoleerd door strikt te pleiten voor liberalisatie van het handelsverkeer, dat vrijgemaakt dient te worden van heffingen. De overige landen (m.n. Frankrijk) verzetten zich hiertegen en zijn voor het handhaven van de deviezencontrole, een uiteindelijk protectionistisch standpunt, aldus Holtrop. Het Nederlandse standpunt wordt m.n. ingegeven door het belang van het handelsverkeer met Duitsland.
Zie ook