Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Het Plan Schuman.

De onderhandelingen over het plan zullen op 15 januari worden voortgezet, waarschijnlijk zonder deze te koppelen aan het vraagstuk van de Duitse herbewapening. De REA betoont zich zeer tevreden met de door de Nederlandse onderhandelaars bereikte resultaten, waarmee het te vormen samenwerkingsverband aanzienlijk beter voldoet aan de Nederlandse wensen. Het gaat dan in het bijzonder om de positie van de Raad van Ministers en om die van het Hof van Justitie t.o.v. de supranationale Hoge Autoriteit. De moeilijkste nu nog hangende kwestie is die van de handelspolitiek, met name voor wat betreft invoertarieven.