Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Plan Schuman.

Spierenburg deelt mede dat er intussen op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over het Plan-Schuman. Nu echter beginnen in de betrokken landen de hoogovens en de mijnen bedenkingen te krijgen, ook in Nederland: wordt hier de vrije concurrentie niet uitgeschakeld? Stikker meent dat deelneming voor Nederland aan het plan sowieso noodzakelijk is. Ook Drees ziet de grote internationaal-politieke voordelen ervan. Alleen Lieftinck blijft gereserveerd. Het was ook op zijn aandringen dat er een uittrede-clausule in het Schuman-verdrag zal worden opgenomen, voor het geval de EBU uiteen zal vallen. De REA stemt in met het voorstel van Stikker de verdere behandeling van het Schuman-gebeuren te delegeren naar de minister van EZ, bijgestaan door een politiek adviseur van BuZa.

Hiermee verdwijnt het Plan-Schuman van de agenda van de REA.