Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
15. Nota inzake de Economische Unie met België en Luxemburg.

Binnen niet al te lange tijd zullen, aldus Van den Brink, stappen moeten worden gezet in de richting van verdere verwezenlijking van de Economische Unie van de Benelux. De supranationale elementen daarin zal Nederland moeten aanvaarden. Ook zal de economische en financiële politiek van de drie landen op elkaar moeten worden afgestemd, dient er een regeling te komen voor een supranationale Benelux-raad (van ministers) en een Benelux-parlement waaraan de ministers verantwoording moeten afleggen. Onduidelijk is echter, of de Belgen de Nederlanders in die supranationale opzet wel zullen willen volgen - m.a.w. of België niet toch het nationale belang zal laten prevaleren boven het Unie-belang. De REA besluit e.e.a. in een nota aan België aan de orde te stellen.