Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Instructie voor de Nederlandse delegatie naar de landbouwconferentie van de EEG.

Op de komende coinferenbtie te Stresa zullen nog geen besluiten worden genomen. Inzet is de boeren van een redelijke levensstandaard te verzekeren, al meent Zijlstra dat het woord "landbouwbeleid" hiervoor te sterk is en juridische verwachtingen wekt die niet kunnen worden nagekomen. Zo meent de REA dat men voorzichtig moet zijn met het aanvaarden van het principe dat het Nederlandse prijspeil voor landbouwproducten dient te worden opgetrokken naar het niveau van de partnerlanden.