Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Vergadering Benelux Ministerscomité dd. 22-10-1959.

Ned. streven is nog steeds naar liberalisatie van de invoer van groenten en fruit binnen de Benelux en binnen de EEG, hetgeen vooral ten voordele is van Nederland en waartegen Belgische landbouwbelangen zich verzetten. België wenst afspraken te maken over minimumprijzen en wil zulke afspraken ook in EEG-verband vastleggen.
Verder vormt o.a. de harmonisatie de omzetbelasting en van de van justitiële stelsels een punt tussen Nederland en België, aangezien de wens tot afschaffen van interne grenscontroles binnen de Benelux daarvan afhankelijk is. Dit is psychologisch van grote betekenis, meent Brouwers in de REA.
Op EEG-niveau speelt bovendien de kwestie van harmionisatie van tarieven voor bepaalde exportproducten, vast te leggen in twee z.g. "G-lijsten".