Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorlopige nota inzake versnelde tenuitvoerlegging van de EEG.

N.a.v. brief Luns dd. 10-11-1959, no. 155414. Luns stelt voor op dit punt een afwachtende houding aan te nemen. Voorkomen moet worden dat er een splitsing van West-Europa in twee blokken ontstaat. Marijnen wijst op de landbouwbelangen die met dit proces zijn gemoeid: voorkomen moet worden dat men uitkomt bij een stelsel van minimumprijzen voor landbouwproducten binnen de EEG. Tegelijk wil Ned. contingenteringsverruiming, hetgeen gunstig is voor de (grotendeels geliberaliseerde) export naar Duitsland.
Zie ook