Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Het vraagstuk van eeen Europese economische associatie.

N.a.v. nota Luns dd. 09-11-1959, no. 154689. Luns stelt voor op de komende Europese top een gematigd geluid te laten horen. Nederland steunt nog steeds beweging richting vrijhandel, maar Europa beweegt zich richting protectionisme. Zijlstra meent daarentegen dat Nederland, om nog iets van de gewenste vrijhandel te realiseren, op de komende Europese top de sfeer grondig moet bederven. Het lijkt hem Frans beleid de vrijhandelsgedachte om zeep te helpen. Het zou daarom goed zijn, indien de Britten bij dit proces konden worden betrokken, meent de REA, maar de mogelijkheden hiertoe zijn gering nu op 20-11-1959 het EVA-verdrag wordt getekend. Luns zal nog proberen in Benelux-verband zoveel mogelijk van de vrijhandelsgeest te redden.
Zie ook