Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6. Coördinatie van de conjunctuurpolitiek in EEG-verband.

N.a.v. brief De Pous dd. 06-11-1959, no. 2068. De Pous en Zijlstra verschillen van mening over wie de Europese conjunctuurpolitiek in portefeuille dient te hebben. Van Rooy meent dat een conjunctuurpolitiek onmogelijk zal zijn zonder dat men let op het werkgelegenheidsaspect. Om dit te bewaken, dient de Ned. delegatie breed te worden samengesteld.
Zie ook