Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Coördinatie van de Energiepolitiek.

N.a.v. nota De Pous, 09-11-1959 no. 4059. De Pous meent dat de tijd nog niet rijp is in EEG-verband te spreken over de Franse voorstellen inz. olieleveranties uit het gebied van de Sahara. De REA is beducht voor de gevolgen die een (te vroeg) gecoördineerd beleid t.a.v. olie kan hebben voor de mijnbouw. Zijlstra is sowieso sceptisch t.a.v. het coördineren van beleid op EEG niveau en heeft hier t.a.v. landbouw en vervoer geen goede ervaringen mee.