Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Euratom en de Europese Gemeenschappelijke Markt.

N.a.v. brief Luns dd. 30-01-1957, no. 15183. Op de pas afgesloten ministersconferentie te Brussel bleken de Duitsers en de Italianen ineens met nieuwe opmerkingen en bezwaren tegen de Europese markt te komen. Nederland kreeg van Spaak de zwarte piet toebedeeld inz. de landbouw 'dat dus Nederland overal tegen is'. E.e.a. was terug te voeren op de Ned. preferentie voor een ook naar buiten toe vrije markt, i.t.t. de Fransen, die gesloten buitengrenzen nastreefden. De conferentie verliep sowieso uiterst rommelig, in de perceptie van Drees, die zich hierover beklaagde: 'Spreker is niet bereid op deze wijze de verdragen te tekenen.' Ook Luns is niet tevreden en memoreert hoe weinig integratie de beide verdragen inhouden t.o.v. de beloftes die 'Messina' leken in te houden. Ook is de Benelux-gedachte in de Brusselse onderhandelingen door Spaak uitgehold.
Verder buigt de RMR zich nog specifiek over:
- institutionele punten
- financiƫle problemen
- de transportsector
- overzeese gebieden
- landbouwbeleid
- het buitentarief van de EEG
- een readaptatiefonds (voor herscholing)
- Euratom