Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. De Europese Gemeenschappelijke Markt en Euratom.

Luns brengt verslag uit van de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs in februari. Hij heeft zich, na overleg met Zijlstra, accoord verklaard met een 8-jarige regeling inz. de buitentarieven van de EEG. Daarnaast vond een bijeenkomst plaats van minister-presidenten. Hier heeft Drees geageerd tegen de Franse voorstellen inz. steun aan de overzeese gebieden. De Ned. bezwaren zijn goeddeels gehonoreerd.
Met de Belgen zijn er lichte strubbelingen rondom de ondertekening van het Economische Unie verdrag van de Benelux, dat naar Brusselse opvatting nog vóór het EEG-verdrag dient te worden ondertekend.