Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2b. Associuatie aan de EEG.

Pos deelt mede dat Suriname ook heeft besloten tot onderhandelingen over het aangaan van een associatie met de EEG, net als de Nederlandse Antillen dit hebben gedaan. Luns meent dat men zal kunnen aanhaken bij de gesprekken die de Antillen hierover al voeren, voorzover dit niet vertragend werkt.