Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Associatie van de Nederlandse Antillen met de EEG.

N.a.v. nota Van Houten dd. 10-12-1959, no. 171533. Lampe deelt mede dat de regering van de Antillen accoord gaat met het associatieverdrag. Suriname is echter nog niet zover. Hier hang de zaak nog op de invoerrechten. Pos komt met een voorstel hoe e.e.a. verder te brengen. De Raad gaat hiermee accoord.