Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00170
21-02-1949
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag Hirschfeld van de besprekingen te Parijs van 14 tot 18 februari 1949.

Uitvoerig verslag van de meerdaagse OEES-conferentie. Daarin o.m. aandacht voor het vraagstuk van de Oost-West handel. Nederland was fel tegen het inperken daarvan, zoals door Frankrijk en Engeland was voorgesteld. Belangrijkste onderwerp was de voortgezette Europese samenwerking in het kader van het Marshall-Plan. Spaak, die een centrale rol speelde in de OEES, had hiertoe een voorstel gedaan een permanent overkoepelend ministerscomité in te stellen, wat bij de overige vertegenwoordigers niet goed was gevallen. In plaats daarvan stelde Harriman voor een kleinere uitvoerende commissie van 5 leden te vormen uit de OEES. Dit voorstel wordt door Nederland gesteund. Verder meent Nederland (Hirschfeld) dat het belang van de landbouw onvoldoende naar voren komt in de OEES. Op 17 februari kwam Sforza op de conferentie met het plan de organisatie van de OEES na beëindiging van de Marhall-Hulp te laten voortbestaan als een permanente Europese organisatie. Dit plan wordt aangenomen.