Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00171
28-01-1949
Actoren
Nota
Samenvatting
Vertrouwelijke nota Hirschfeld aan de REA inzake de Benelux.

De Benelux-samenwerking heeft internationaal sterk de aandacht getrokken. Tegelijkertijd is de nagestreefde Economische Unie tussen de 3 landen een test-case voor de verdere mogelijkheden op dit gebied in Europa. Mocht de Benelux mislukken, dan zal dit de betrokken landen grote schade opleveren. Dat zet extra druk op de nagestreefde Economische Unie. Hirschfeld maant de regering toch vooral tot omzichtigheid, zodat er (nu) geen breukrisico zal optreden in de Benelux-gelederen. Het probleem is nl. dat de gehele samenwerking vooral op economische gronden is gestoeld en dat het politieke fundament eronder minder stevig is dan gedacht.