Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00174
06-06-1950
Samenvatting
Verslag Spierenburg van eerste OEES-besprekingen rondom Plan Stikker, 31 mei t/m 3 juni 1950 te Parijs.

Nog voorafgaand aan de formele behandeling van het Plan Stikker in de REA op 07-06-1950, kreeg Stikker 30-05-1950 al fiat van het kabinet om zijn plannen aan te kondigen op de OEES-bijeenkomst. Daar bleek Marjolin een eigen, minder ver gaand plan in portefeuille te hebben [bijlage bij dit document] dat vooral was gebaseerd op separate nationale benaderingen ter stimulering van de economie. De rol van de OEES beperkte zich dan tot een vergelijking van de nationale plannen. Om de twee benaderingen te verzoenen, presenteerde Stikker zijn plan tenslotte als een completering van de gedachten van Marjolin, al constateerde Spierenburg dat in benadering en aanpak er aanzienlijke verschillen bestonden. Verder concentreerde de bijeenkomst zich op het wat en hoe van de Europese Betalingsunie.