Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00176
26-06-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Lieftinck inzake EBU.

Eén van de problemen voor Nederland voor inwerkingtreding van de Nederlandse aanspraken binnen de EBU-constellatie, zijn de nog niet finaal geregelde betalingskwesties met Duitsland. Lieftinck is onder geen beding, ook niet onder Amerikaanse druk, bereid voor Duitsland langere aflossingstermijnen te accepteren. Duitsland moet gewoon zijn betalingsverplichtingen nakomen. Ook de hoogte van de Nederlandse schulden aan België vormen een lastige kwestie. Hiervoor is een 5-jarige overgangstermijn noodzakelijk. In het licht daarvan is Lieftinck geen vorstander van een Nederlands beroep op de kredietfaciliteiten onder de EBU: 'Ik acht het noodzakelijk dat het Nederlandse volk met zijn armoede wordt geconfronteerd'…