Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00181
07-07-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag Spierenburg van OEES-Councilvergadering 6-7 juli.

De resterende kleinere punten t.a.v. monetaire aspecten van de EBU leverden geen moeilijkheden op.
Voor het handelspolitieke gedeelte lag dat anders. De Amerikanen wensten een liberalisatie op het terrein van de onderlinge handel. Nederland vond die voorstellen niet ver genoeg gaan en pleitte voor een algehele liberalisatie. Die voorstellen haalden het ter vergadering niet. Wel kwam er na moeizame onderhandelingen een voor Nederland acceptabel compromis inzake non-discriminatie.
Uitvoerig kwam het Plan Stikker ter sprake. Dit werd gelegd naast Italiaanse voorstellen [bijlage] inzake minder ver gaande sectorgewijze economische integratie en Franse voorstellen voor een Europese investeringsbank [bijlage]. Deze zou in de plaats moeten komen van het door Stikker voorgestelde Integratiefonds. De bedrijfstaksgewijze benadering van Stikker haalde het niet, maar het Executive Committee van de OEES kreeg opdracht een algeheel compromis uit te werken.
Zie ook