Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00182
07-07-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Toespraak Stikker op OEES-vergadering te Parijs, 7 juli 1950.

Stikker verdedigt zijn plan of action voor verdere Europese integratie tegen de achtergrond van aangekondigde vermindering van de Amerikaanse hulp voor Europa. Die omstandigheid maakt economische integratie extra dringend. Vandaar het Nederlandse voorstel voor de creatie van een vrije Europese markt voor zoveel mogelijk bedrijfstakken. Collectiviteit is volgens Stikker van wezenlijk belang voor Europa en een stap op de weg naar liberalisering van de wereldhandel. Zijn voorstel voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten voor de intra-OEES-handel hangt rechtstreeks samen met het principe van sectorgewijze integratie van industrietakken op Europees niveau. Deze moet dan weer leiden tot volledige liberalisatie voor een specifieke sector. Dat biedt de mogelijkheid voor op specifieke sectoren toegesneden aanpassingen. E.e.a. kan worden betaald uit een op te richten Europees integratiefonds. De werking daarvan wordt toegelicht in een door Nederland ingediend working paper [bijlage].