Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00184
4-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP 5. Kort verslag van de vergadering die op 4 juli 1950 werd gehouden ten kantore van het Plan Monnet.

Monnet stelt voor 5 working parties in te stellen, te weten voor:
1. Institutionele vraagstukken
2. Handelspolitieke aspecten
3. Vaststellen van definities
4. Productie, prijzen, investeringen, informaties
5. Sociale kwesties.

Het plenum comité zal als stuurgroep voor de werkgroepen functioneren.
Naast deze werkgroepen zullen twee commissies (één voor staal en ijzer en één voor kolen) de stand van zaken in de verschillende landen inventariseren.
Zie ook