Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00186
19-07-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP 9. Verslag van de vergadering van de plenum commissie o.l.v. Monnet, 19 juli.

Er is in de werkgroep voor de handelspolitiek inm. overeenstemming over het afschaffen van de onderlinge invoertarieven. Wel dient nog overeenstemming te worden bereikt over het te hanteren buitetarief, waarvan Spierenburg stelt dat dit noch protectionistisch, noch autarkisch dient te zijn. De door Spierenburg beleden vrijheidsgedachte wordt doorverwezen naar expertmeetings.
Zie ook